Vreme televizije: Od Kališta do livada Henrija Mura

Redacija programa iz kulture Televizije Beograd, koju vodi Zora Korać, u periodu od 1977. do 1980. godine postiže neke od najzapaženijih rezultata.

Ovo razdoblje karakteristično je po nekoliko dobro profilisanih programskih celina. To su, između ostalog, hronike značajnih kulturnih i umetničkih događaja. Prednjačila je odranije uvedena Hronika Festa, čiji je začetnik Slobodan Novaković, a uvodi se i Hronika BITEF-a, koju vodi Feliks Pašić i Hronika Sterijinog pozorja, koju vodi Slobodan Selenić. Poseban doprinos programu iz kulture daje serija Međutim Feliksa Pašića.
Tih godina razvija se i televizijski esej, najmlađi žanr televizijske publicistike. Prvi televizijski esej u programu Televizije Beograd jeste serija Muharema Pervića Kako se kalio čelik, o prvim godinama posle Drugog svetskog rata u režiji Gorana Paskaljevića i u interpretaciji glumca Ljube Tadića, a najzapaženiji rezultat u tom žanru predstavlja serija Vreme netrpeljivih profesora Andreja Mitrovića u režiji Petra Nedeljkovića, u kojoj se prate previranja u umetnosti između dva rata u kontekstu tadašnjih političkih zbivanja.
U programima iz kulture Televizije Novi Sad zapažena je serija Radomira Subotića od više desetina emisija, posvećena kulturama zemalja u razvoju, emisija Božidara Kalezića o slikaru Milanu Konjeviću, kao i emisija Na livadama Henrija Mura, Stevana Stanića i snimatelja Slavuja Hadžića.
Učesnici: Zora Korać, Slobodan Novaković, Feliks Pašić, Slavuj Hadžić, Radomir Subotić, Muharem Pervić, Andrej Mitrović, Božidar Kalezić
Scenarista dr Miroslav Savićević, voditelj Mića Orlović, reditelj Nikola Lorencin

repriza, 18. septembar u 02:25 i 10:25