Via militaris: Koridor 10-Od seoske pravde do državnog prava – činovnici i seljaci, 12-14, r.

Serijal prati težnju političkih i kulturnih elita balkanskih zemalja da se uključe u savremene evropske tokove.

Sam naslov Via Militaris - Koridor 10, postavlja dilemu hoćemo li, uprkos svemu, uspeti da glavne evropske saobraćajne pravce od puteva rata pretvorimo u puteve razvoja.

Autorska ekipa: Božidar Nikolić, Zoran Sinđelić, Mila Jovanović Nikolić, Snežana Rodić Sinđelić, Petar Jakonjić i Milo Lekić.
Urednik i scenarista: Božidar Nikolić

repriza, 8. avgust u 01:50 i 09:50