Vreme (je) za elitu: Milan Milić

Čovek mora da nauči da voli sebe, jer kad voli sebe ima kapacitet da voli i druge. Nijedno biće nije nastalo da bi se bavilo tuđim interesima, već svojim. Ako niste dobri sebi, budite sigurni da nećete biti dobri nikome, kaže gost emisije, prof. dr Milan Milić, psihijatar i psihoterapeut.

Sa doktorom Milićem, koji ima dugogodišnje iskustvo u radu sa pacijentima i kao direktor
psihijatrijske bolnice u Kovinu i KPB Laza Lazarević, razgovaramo o savremenom čoveku koga ubija samoća i potreba za drugim, i koji rešenje ne nalazi u virtuelnom svetu... Razgovaramo i o strahu koji je verni čovekov pratilac. A meni se čini da je strah najveća sramota ovog svjeta i najveće poniženje čovjekovo.Čovjek se umiljava sudbini, pomiren da bude nakazna tvorevina sačinjena od straha i pristajanja, piše Meša Selimović opominjući da će doći vreme u kome će čovek više strahovati od čoveka nego li od divlje zveri.

Biće reči i o samoći, depresiji, frustracijama, narcizmu i narcističnim ličnostima... o svetu koji postaje sve isprazniji, o ljudima koji gube osmeh na licu.
Autor i urednik: Zorica Pantelić
Snimatelj: Ivan Dimitrijević
Montažer: Uroš Nikolić

Repriza 26.7.2021. u  00:01 i 08:01