Studio 6: Kvartet Beogradske filharmonije

Ovoga puta, u Studiju 6 je nastupio kvartet Beogradske filharmonije, koji je izveo dela Betovena (Gudački kvartet Op. 74 Harfen iz 1809. godine) i Veberna (Langsamer Satz / Es-dur iz 1905. godine).

Kvartet Beogradske filharmonije čine muzičari: Jelena Dragnić, Vladan Lončar, Boris Brezovac i Aleksandar Latković. Nakon završenog osnovnog obrazovanja i usavršavanja u Srbiji, Italiji, Francuskoj i Nemačkoj, kulturu zajedničkog muziciranja neguju u orkestru Beogradske filharmonije. Gudački kvartet u okviru orkestra osnovan je 2011. godine.