Čitaj mi!

Đ. B. Pergolezi: Stabat Mater

Još jedna u nizu novijih baletskih produkcija snimljenih širom sveta, jeste i ona kreirana na jedno od najlepših dela Đ. B. Pergolezija. Stabat Mater je meditacija, pesma o bolu Device Marije ispred Hrista razapetog na krstu. Igrači kompanije Les Nouveaux Caracteres dočaravaju bol ljudi koji nemaju drugog izbora nego da napuste svoju zemlju.

Njihovu priču donose Bobi Mfumu, koji svojom igrom otelovljuje i snagu i krhkost, ali i akrobata Salvo Kapelo, koji sa izraženom senzitivnošću evocira duše onih koji su nestali.

Repriza, 19.oktobar 06:40 i 14:40