Karion

Duvački kvintet poznat kao jedan od najistaknutijih evropskih ansambala sa ovakvim instrumentalnim sastavom .

Na ovom koncertu, kvintet Karion izvodi Betovenov sekstet za gudače, u aranžmanu za kvintet, ali i Nilsenov Duvački kvintet, Iberova Tri kratka komada i Listovu Veliku etidu na Paganinijevu temu.

Produkcija Windrose

Repriza, 26. april u  03:15