Koreni, 2-10

Igrana dramska serija nastala je prema istoimenom romanu Dobrice Ćosića, za koju je scenario napisao Đorđe Milosavljević a režirao je Ivan Živković. Producent serije je Radio-televizija Srbije, a izvršni producent Eye to Eye iz Beograda

U imaginarnom selu Prerovo, u poslednjim decenijama 19. veka, za vreme kralja Milana, žive bogata seoska porodica Katić i njihove sluge. U mnoštvu motiva i tema posebno se izdvajaju motivi porodice i porodičnog sukoba između očeva i sinova, porodično poreklo i problem identiteta, održavanje kulta srpske nacionalne mitologije, politički sukobi, oblikovanje srpskih intelektualaca školovanih u inostranstvu, patrijarhalna despotija kao kult, uloga i položaj žene u porodici... i mnogi drugi.

Repriza, 15. mart u 06:18