Skrivene riznice: Kumari - Deca bogovi Nepala, 10-15

Od Italije do Nepala, od Škotske do Japana, od Benina do Haitija, Filip Šarlije, lekar, antropolog i istoričar, putuje po svetu i istražuje običaje i rituale koji otkrivaju manje poznatu stranu istorije.

Na teritoriji Nepala žive pripadnici etničke grupe Nevara, narod kineskog i himalajskog porekla koji poštuje i hinduizam i budizam. Oni su primer tolerancije, a njihova vera vodi poreklo od jedinstvene pojave u svetu: boginje koja se inkarnirala u telu devojčice.

Repriza, 11. mart u  02:07