Male tajne velikih slika: Iskušenje Svetog Antonija – Hijeronimus Boš, 10-14

Početak šesnaestog veka. Na jugu Holandije, u Hertogenbošu, nalazi se atelje Hijeronimusa Boša. On svakodnevno osmišljava umetnički svet po svojim pravilima. Briljantnom tehnikom stvara simbolički univerzum pun neobičnih i fantastičnih stvorenja.

Vrhunac njegove delirične, jedinstvene kreacije, predstavlja delo Iskušenje Svetog Antonija - triptih namenjen crkvenom oltaru. Proučićemo elemente, simbole i likove predstavljene na triptihu. Otkrićemo tajnu koju krije ova jedinstvena kompozicija. Shvatićemo šta je to slikar želeo da nam kaže o verovanjima, strahovima i težnjama svog doba.

Repriza, 08. mart u  02:25