Male tajne velikih slika: Pulčinelo i akrobate – Đandomeniko Tijepolo, 9-14

Prvog maja 1797. godine Napoleon Bonaparta objavljuje rat Republici Veneciji. Nekoliko dana kasnije, dužd i Veliko veće odlučuju da se predaju bez borbe. Republika, koja je nastala jedanaest vekova ranije, više ne postoji. Time je završen period blagostanja i država je dobila status prinčevske teritorije, takozvane Serenisime.

Po dolasku Francuza, slikar Đandomeniko Tijepolo na svojim poslednjim freskama prikazao je poznatog italijanskog junaka - Pulčinela, zaljubljenog, pijanog, kako visi na trapezu ili posmatra akrobatsku tačku. Treperava metafora sudbine Venecije bila je jedna od poslednjih slika koje je stvorio u tišini porodične vile, dok je Napoleon osvajao slobodnu Republiku. Prestonica zadovoljstva i karnevala morala je da se suoči sa neizbežnim padom.

Repriza, 08. mart u  01:58