Skrivene riznice: Sveti gral i španski dvorci, 8-15

Od Italije do Nepala, od Škotske do Japana, od Benina do Haitija, Filip Šarlije, lekar, antropolog i istoričar, putuje po svetu i istražuje običaje i rituale koji otkrivaju manje poznatu stranu istorije.

U srednjem veku je nastao književni mit, koji se vrlo brzo proširio čitavom Evropom i prerastao u pravi hrišćanski simbol. To je priča o peharu u kojem se nalazi Isusova krv. Od Šampanje, u kojoj je ovaj mit nastao, pa sve do Valensije u kojoj se čuva sveta posuda, pratićemo sve tačke njegovog hodočašća. Danas tragamo za Svetim gralom.

Repriza, 04. mart u  02:10