Balkan: Nacionalne ideologije, 10-14

Sa slabljenjem turske dominacije na Balkanu, buđenje uspavanih nacionalnih pokreta bilo je samo pitanje trenutka.

Ustancima i bunama, motivisanim sećanjem na slavne dane srednjovekovlja, težilo se obnovama nacionalnih identiteta, ali sada u konturama savremenih država. Jedino pitanje koje je ostalo jeste buduća podela teritorije koju će turski zavojevači polako napuštati.
Autor: Božidar Nikolić

Repriza, 12. januar u  07:30 i 15:30