Čitaj mi!

Naša istorijska avangarda: Jedna kretenska matineja, 3-6

Grupa mladih ljudi iz različitih zemalja želela je da se svojim intelektom i kreativnošću suprotstavi ubilačkom i razarajućem dejstvu Prvog svetskog rata.

Okupili su se u Cirihu i u februaru 1916 u Kabareu Volter organizovali prvi nastup, prvi dadaistički matine ili, rečeno savremenim jezikom, hepening. Time je započela dada kao umetnički pravac.

repriza, 2. novembar u 03:45 i 11:45