Čitaj mi!

Studio 6: Moba

Ženska pevačka grupa Moba je ansambl koji izvodi srpske narodne pesme u tradicionalnom obliku, onako kako se to nekada u seoskim sredinama činilo.

Grupa je osnovana u Beogradu, 1993. godine kada počinje da, na osnovu terenskih snimaka, zatim uz pomoć notnih zapisa kao i ličnih kontakata sa seoskim kazivačima, upoznaje i uvežbava narodne pesme i gradi svoj repertoar, koji plasira i u zemlji i u inostranstvu, na koncertima i festivalima. Ansambl izvodi seoske pesme Srba iz geografskih oblasti gde Srbi žive ili su živeli, do migracija izazvanih ratovima krajem XX veka, i nastoji da u interpretacijama pesama tih oblasti, kako starijeg tako i novijeg vokalnog sloja, očuva autentične stilske karakteristike izvođenja s obzirom na žanr i kraj iz kog pesme potiču.

Mobu čine: Sanja Ranković, Jelena Jovanović, Aleksandra Pavićević, Zvezdana (Anastasija) Ostojić, Jelena Glavaš, Dragana Jović, Ana Milosavljević, Marija Delić i Maja Stojanović.

repriza, 5.maj u 01:55 i 09:55