Balkan: Osmansko carstvo pokornost i tolerancija, 7-14

U nastavku priče o balkanskim prilikama pod turskim jarmom, u sedmoj epizodi biće reči o dugovekovnom iščekivanju slobode i očuvanju kontinuiteta duhovnog i nacionalnog identiteta, koji je neprestano bio u opasnosti.

Balkanski narodi, pre svih Grci, Srbi i Bugari, koji su imali svoja hrišćanska carstva, poraženi su i pokoreni od sultanovih armija. Sećanje i strah od ekspanzivnog islama, oličenog u Osmanskoj imperiji, Biču Evrope, stvorili su kolektivnu, krajnje negativnu, sliku o tom periodu istorije koji se i danas naziva vreme turskog jarma.
Nasleđe ovih nedovoljno poznatih i rasvetljenih vremena i događaja opterećuje i današnje prilike na jugoistoku Evrope.
Autor serijala: Božidar Nikolić

Repriza, 22. decembar u  07:15 i 15:15