Skrivene riznice: Sveto ostrvo Iona, 3-15

Od Italije do Nepala, od Škotske do Japana, od Benina do Haitija, Filip Šarlije, lekar, antropolog i istoričar, putuje po svetu i istražuje običaje i rituale koji otkrivaju manje poznatu stranu istorije.

Arhipelag Hebridi nalazi se pored zapadne obale Škotske, gde na Ioni, malom ostrvu, leži poreklo škotske nacije, ali i grobnica čoveka koga je Šekspir proslavio - Magbeta. Ostrvo Iona je kolevka Škotske. Tu su sahranjeni njeni prvi kraljevi i tu je rođeno škotsko hrišćanstvo. Danas ima stotinak stanovnika, a ostrvom dominira Evangelistička crkva Svetog Kolumbe. O bogatoj prošlosti ove zemlje svedoče brojna istorijska, verska i arheološka otkrića.

Repriza, 29. novembar u  06:20 i 13:25