Dositej, putnik prosvećenosti: Na polzu naroda svog, 8-8

Kako sudbina nagradi Dositeja i on doživi susret sa svojim sunarodnicima u trenutku ponovne izgradnje kulture i društva početkom 19. veka?

U kakvoj situaciji zatiče Dositej ustaničku Srbiju? Šta želi da ostvari za nju i u njoj naš praučitelj? O čemu govori na otvaranju Velike škole? Koji san nije ostvario? Kako odlazi naš apostol kulture i šta nam ostavlja u amanet?
U ovoj epizodi kroz Dositejeve poslednje veoma važne dane vodi nas reditelj i pisac Zlatko Paković. Sagovornici su: istoričar dr Radomir J. Popović sa Instituta za noviju istoriju, dr Vukašin Milićević sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i profesor dr Dušan Ivanić, profesor emeritus Filološkog fakulteta.

Repriza, 22. novembar u  03:30 i 11:30