Čitaj mi!

Stvar

Italijanska Komunistička partija (PCI) će promeniti ime i identitet i obnoviti se u potpuno novu "Stvar". (La Cosa, 1990)

Ovo je izbor razgovora, koji su se odvijali u raznim delovima stranke širom Italije pre istorijskog kongresa.

Režija: Nani Moreti 

Repriza, 04. novembar u 04:44