Skrivene riznice: Žrtve za bogove, 12-15

Od Italije do Nepala, od Škotske do Japana, od Benina do Haitija, Filip Šarlije, lekar, antropolog i istoričar, putuje po svetu i istražuje običaje i rituale koji otkrivaju manje poznatu stranu istorije.

Pre više od dve hiljade godina, širom severne Evrope žrtvovani su muškarci i žene, a njihovi ostaci bacani su u močvare. Ko su bili ti ljudi? Kako su ubijeni? Zašto su njihova tela tako dobro očuvana? Idemo na putovanje u društvu arheologa, antropologa i istoričara, na kojem ćemo proučavati tela ljudi žrtvovanih bogovima. To su mumije tresetnih močvara.

Repriza, 06. novembar u  01:06