Arhitektura danas: Kinoteka

Rekonstrukcija zgrade Jugoslovenske kinoteke, koja je trajala petnaest godina, završena je 2014. Time je, istovremeno, ambijentalno zaokružen i arhitektonski izgled Studentskog trga, koji sa Beogradskom filharmonijom, Kolarčevom zadužbinom i Etnografskim muzejom, predstavlja pravi kulturni dragulj Beograda.

Zgrada današnje Kinoteke je podignuta 1846. godine, kao novi konak kneza Aleksandra Karađorđevića. Od 1854. u njoj se nalazio hotel Srpska kruna, a 1868. ga beogradska opština otkupljuje od kneza Aleksandra. Nakon brojnih prenamena tokom 20. veka zgrada je kao potpuno ruinirani objekat 1995. godine dodeljena Jugoslovenskoj kinoteci i te godine počinje teška borba za njenu rekonstrukciju...