Čitaj mi!

Ostavi sve i čitaj: Vladimir Vuletić

Za mene, čitanje je zadovoljstvo, obaveza i potreba, kaže u emisiji Ostavi sve i čitaj sociolog, profesor i publicista Vladimir Vuletić.

Govoreći o promenama našeg društva u okviru širih socijalnih, ekonomskih i kulturnih kretanja, o sistemu vrednosti koji prati društvene procese, o kulturi i njenoj oslobodilačkoj, vizionarskoj dimenziji, on ističe da je najbolji način anticipacije budućih kulturnih modela podstaći mlade ljude da stvaraju.
 
U nastavku, profesor Vladimir Vuletić pravi kritički osvrt na reforme u sistemu visokoškolskog obrazovanja kod nas, humanističke nauke u kontekstu novog doba i medije čiji je uticaj na kritičko rasuđivanje o stvarnosti u kojoj živimo nesrazmerno veći od svih ostalih društvenih segmenata, pri čemu naglašava značaj Javnog medijskog servisa, koji je istinski i jedini kontrateg komercijalnim, privatnim medijima.
 
Repriza, 04. novembar u 00.01