Tito: Crveno i crno – Zapadna kulturna revolucija, 19-24

U 24 jednočasovne epizode, autori u informativno-hronološkoj formi pokušavaju da što vernije prikažu lice i naličje pedesetogodišnjeg istorijskog trilera.

Svedoci - političari, saradnici, žrtve, istoričari, sociolozi, pravnici, pisci, psiholozi - objasniće kako je jedan čovek mogao da bude terorista, oslobodilac, prosvećeni monarh, veliki svetski lider i balanser između blokova, bonvivan i lovac, ideološki vođa, garant mira i jedinstva mnogonacionalne države, borac protiv Staljina, poslednji Habzburg, rođeni makijavelist, obožavani diktator.

Repriza, 02. novembar u  05:55