Beogradska filharmonija, 2. deo

Na koncertu održanom maja 2014. godine, Beogradska filharmonija kojom je dirigovao Muhai Tang, izvela je dela S. Barbera i S. Rahmanjinova.

Nakon Barberovog Adađa za gudače Op.11 i Violinskog koncert Op. 14 istog kompozitora, u drugom delu koncertne večeri, izvedene su Simfonijske igre Op.45 Sergeja Rahmanjinova.

Repriza, 31.  oktobra u 02:59