Čitaj mi!

Beogradska filharmonija, 1. deo

Na koncertu održanom maja 2014. godine, Beogradska filharmonija kojom je dirigovao Muhai Tang, izvela je dela S. Barbera i S. Rahmanjinova.

U prvom delu koncertne večeri, na programu se najpre našao Barberov Adađo za gudače Op.11, a potom je usledio i Koncert za violinu i orkestar Op. 14 istog kompozitora. Solistkinja je bila Lijana Isakadže.