Čitaj mi!

Ljubav na delu: Gerda Taro i Robert Kapa, 2-9

Da li ljubav i stvaralaštvo mogu zajedno, da li nam strastvene romanse umetnika kazuju nešto više o njima, da li ljubav daje snagu umetnosti? Amedeo Modiljani i Žana Ebitern, Men Rej i Li Miler, Frida Kalo i Dijego Rivera, Vasilij Kandinski i Gabrijela Minter - burne ljubavi velikih umetnika kroz koje se prelamaju njihov život, neuroze, narcizam i suočavanje sa alter egom – njihovim dvojnikom.

Robert Kapa, pionir foto-žurnalizma, autor koji je za pravu fotografiju bio spreman na ogroman rizik. Gerda Taro, talentovana, mlada umetnica - fotograf, neustrašiva i ambiciozna, jedna od prvih žena u foto-novinarstvu i ličnost koja je doprinela stvaranju legende o Robertu Kapi. Spoj dvoje politički angažovanih ljudi u strastvenoj ljubavi koja nije opstala u vrtlogu rata.

repriza, 29. novembar u 04:30 i 12:30