Krugovi poezije: O pesmama Georga Trakla

Georg Trakl, austrijski pesnik, svoje osećanje bola i izgubljenosti u svetu iskazao je stihovima koje odlikuju elementi ekspresionizma. Traklove pesme su pune neobičnih, gusto isprepletenih i čulno zasićenih slika.

O ovom pesniku i o tome kako doživljavaju njegovu poeziju, govore: Nikolas Keler, direktor Austrijskog kulturnog foruma, pesnik Dragan Bošković, lektor Ditmar Unterkofler, vajarka Jovana Tucović, prevodilac Jan Krasni i slikar Saša Marjanović. 

Autor i urednik emisije: Vojislav Karanović

Reditelj: Katarina Rogić

Repriza, 09. oktobar u  06:10