Gustav Holst: Planete

Između 1914. i 1916, Gustav Holst je napisao svitu od sedam stavova i nazvao je Planete. Prvi put je ovo delo pred publikom izvedeno za vreme Prvog svetskog rata.

Sama partitura prepuna je neobičnih zvukova, budući da je Holst koristio do tada u orkestru retko upotrebljavane instrumente: bas obou, ksilofon, zvona... Koncept kompozicije pre je astrološki nego astronomski, a svaki stav nazvan je po jednoj planeti i odgovarajućem božanstvu iz rimske mitologije.

Svitu izvode ženski hor i Simfonijski orkestar RTS i Akademski hor Collegium muzikum.

Repriza, 03. oktobar u 15:00