Čitaj mi!

15. Međunarodni festival gitare: Eliot Fisk

Na jubilarnom petnaestom Gitar art festivalu održanom 2014. godine, nastupio je virtuoz Eliot Fisk.

Predstavnik klasične gitare Fisk, radio je kao čuveni pedagog i u svojoj rodnoj Americi, ali i u Evropi, posebno na Univerzitetu Mocarteum u Salcburgu. Zahvaljujući predanosti Eliota Fiska, povećan je obim kompozicija dostupnih klasičnim gitaristima, budući da se aktivno bavi transkripcijom muzike pisane za druge instrumente.

Sada gitarski repertoar ukuljučuje i njegove transkripcije Bahove, Skartlatijeve, Paganinijeve, Mendelsonove, Mocartove, Hajdnove i Šubertove muzike.

Repriza , 05. oktobar u 02.45 i 11:00