Čitanje pozorišta: Pozorište u politizovanom društvu

Sva je prilika da sveopšta politizacija i raslojavanje unutar javnog i društvenog prostora nisu mimoišli ni sferu kulturnog i umetničkog života, u konkretnom slučaju pozorišnog.

Da li uplitanje politike u sferu kulture, u ovom slučaju pozorišta, narušava autonomiju umetničkog stvaralaštva, mogu li se pozorišni stvaraoci odupreti sveopštoj politizaciji i raslojavanju u društvu, na koji način politizacija i raslojavanje u društvu utiču na pozorišne prakse, na po-etiku i estetiku pozorišnog stvaralaštva... neka su od pitanja o kojima će biti reči u središnjem delu najnovije epizode serijala Čitanje pozorišta. U razgovoru učestvuju glumci Hana Selimović, Nenad Maričić i pozorišna kritičarka Aleksandra Glovacki.

Repriza, 02. jul u  u 01:40