Beogradska filharmonija: Veliki koncert za fagot, 2. deo

U ciklusu koncerata Za znalce, Beogradska filharmonija je pod upravom Hansa Grafa izvela kompleksni i retko izvođeni Veliki koncert za fagot Johana Nepomuka Humela.

Solista je bio prvi fagotista ovog ansambla Nenad Janković. U drugom delu koncerta izvedena je Šesta simfonija u A-duru Antona Bruknera.

Repriza, 01. jun u 03:45