33 odgovora: O privilegijama i bogatstvu

Koliko je osnovan mit o masonskoj svemoći? Da li pripadnost Savezu slobodnih zidara omogućava napredovanje u državnoj službi, veze i protekciju.

Koliko su slobodni zidari imali prihoda van službe, iz državnih organizacija, članstva u upravnim odborima, humanitarnim, patriotskim i kulturnim društvima? Kakvog su materijalnog stanja bili pre stupanja u ložu, a šta su imali od imovine u proleće 1942? Šta su od bogatstva imali članovi njihovih porodica? Odgovori na ta kao i na druga pitanja iznenadiće mnoge pojedince.

Manje poznate masonske i istorijske pojmove i događaje tumače Zoran D. Nenezić, Nemanja Dević, Dragomir Anđelković i Branko Radun.

Scenario Dragan Kolarević i Milan Jovanović

Urednik serije Dragan Kolarević

Reditelj Milan Jovanović

Repriza, 31. maj u  01:20