Umetnost buke: Biti neko, 1-5

Veza između muzike i realnih istorijskih tokova uvek je postojala. Kroz istoriju je prepoznavana kao grčki bahanal, rimsko pevanje uz liru, trubadurska vera u ljubav, hrišćanska misa ili liturgija, kao Verdijeva opera...

Međutim, nikada nije bila tako snažna, značajna i upečatljiva kao u dvadesetom veku. Muzika je obeležila celu njegovu drugu polovinu, od završetka Drugog svetskog rata, pa do samog kraja stoleća. Početkom narednog veka, ona je nestala, metamorfozirala se, pretopila u čart liste, mašinske ritmove, modu i industriju, tesno se sjedinila sa rastućim liberalnim kapitalizmom. Ali kada se to desilo, više nije bilo ni nje, rokenrol muzike, ali ni samog stoleća koje je obeležila.

Želim da budem neko, da to budem odmah, da naplatim sve istog trenutka! - mogao je ovo da bude kredo rokenrol generacije. Bili su to burni, zlatni, bogati, neobični, fantastični životi, izvajani u više dimenzija, ali ujedno i veoma kratki. U ovoj epizodi govorimo o njima, pre svih o Elvisu i Bitlsima.

Autor serije: Boris Miljković