Čovek i kamen: Pravljenje crepa, 10-12

U Vojvodini nema kamena? Ne, niste u pravu, ima gline a ona je kamen. Pripadaju sitnozrnim klastičnim sedimentnim stenama koje nastaju, talože se u mirnoj vodenoj sredini. One su sirovina za proizvodnju cigle i crepa sa kojima se grade i pokrivaju kuće. Evo nas u fabrici gde se proizvodi crep.

Sirovina je glina koja se bagerima kopa i trakama ili kamionima doprema do deponije odakle se priprema za pravljenje crepa. Proces je složen, zahtevan uz primenu velikog broja mašina, među njima i robota. Počinje odležavanjem gline, odstranjivanjem nečistoća, homogenizacijom i odgovarajućom vlažnošću. Prvo se od gline oblikuje crep koji se peče, presvlači slojem koji ga štiti od razaranja, na kraju pakuje i isporučuje.

Autor: Dragan Milovanović