Veličanstveni vrtovi: Vučja dolina

Na samo nekoliko kilometara južno od Pariza, na šezdeset hektara površine, prostire se šumoviti i izolovani predeo - Vučja dolina.

Na padinama je uglavnom peščano tlo, dok se tokom procesa erozije na dnu nagomilava glinasto-peskovita zemlja. Vrtlari su zaista imali odlične uslove za uzgoj močvarnih egzotičnih i novih biljaka, raznobojnog grmlja i živica poreklom iz Amerike i Azije.

U devetnaestom veku ovde su boravili i živeli brojni umetnici, kao što je, na primer, Fransoa Rene de Šatobrijan.

Repriza, 21. maj u  00:50