Moja generacija Z - Izvini, 41-44

Iako majci želi sreću u ljubavi, Bojana pokušava da se izbori sa neprijatnošću koju joj je donela Ljiljanina veza sa razrednim. Adrijana pomaže Vasi da se pripremi za odgovaranje engleskog, od čega mu zavisi budućnost...

Nastavnik Ranko se sreće sa Vasinim i Darkovim očevima i objašnjava im da njihovi sinovi nisu toliko dobri košarkaši kako misle...

Repriza, 19. maj u  00:05