Jutro će promeniti sve – Ines, 10-39

Saša doživljava novi fijasko, glumeći u reklami za paštetu, dok Filip prezentuje bivšoj firmi svoju ideju za aplikaciju... Ljuba shvata da mora da se poveri Ivoni, i objasni sve što se desilo...

Anđela odlazi sa Darijom i Viktorom na probu njegovog benda, gde dolazi do neobičnog zbližavanja...

Saša i Ljuba se dvoume da li da kažu Filipu da je Ines u gradu, i da joj predstoji otvaranje izložbe, bojeći se da mu ne povrede stare rane...

Repriza, 04. april u 00:10