Savin vrt: Pravoslavni zakonici, 3-5

Osam vekova nas razdvaja od epohe Svetog Save i ne samo da nije umanjen značaj njegovih dela, već su u savremenim uslovima naučna tumačenja dobila adekvatniji izraz. Kompleksna i duboka priča o Svetom Savi je i priča o istoriji Srpske pravoslavne crkve.

Sačuvano je deset prepisa Zakonopravila, Nomokanona Svetoga Save, koji su nastali između 13. i 17. veka. Najstariji prepis je poznat kao Ilovička krmčija iz 1262. godine. Ta knjiga se danas nalazi u Zagrebu u Akademiji gde je dospela u sedmoj deceniji 19. veka, kaže arheograf dr Vladan Trijić.

Savino Zakonopravilo, obimno delo od približno 800 strana - kamen-temeljac srpskog srednjovekovnog prava nastalo je u istoj epohi u kojoj su napisana Povelja slobode ili Magna karta u Engleskoj- kamen-temeljac britanskog ustava, naglašava protojerej dr Zoran Devrnja.
Istoričar dr Miloš Ković ističe da je Zakonopravilo dokument srednjovekovne Srbije, osnovni, koji uređuje i kanonsko pravo i građansko pravo, porodične odnose i, kako je Miodrag Petrović dokazao, određuje vidove staranja o siromašnima, bolesnima, čovekov život. Zakonopravilo ostaje i posle donošenja Dušanovog zakonika... Znači, vi imate dokument čije zračenje osećamo vekovima i čije zračenje ne osećaju samo Srbi, jer ono stiže do Rusije i kao Krmčija deluje na unutrašnji, duhovni, intelektualni i kulturni život Rusije u dugom nizu vekova.

Repriza, 24. januar u 05:05 i 12:55

broj komentara 0 pošalji komentar