Jugoslav Bošnjak: Knjiga o Jovu

Jugoslav Bošnjak kaže o svom delu: Oratorijum Knjiga o Jovu inspirisan je najlepšim stranicama istoimenog poglavlja Starog zaveta.

Pokušao sam da u ovom svom delu ostvarim što furiozniji i beskompromisniji razvoj dramske radnje, bez predaha i bez pozicione igre. Želeo sam da se muzička zbivanja nadovezuju samo promenom tempa, fakture i dramskih, odnosno lirskih kontrasta. Oratorijum Knjiga o Jovu posvećen je dirigentu Bojanu Suđiću, a u posveti sam, između ostalog, zapisao: Bojan Suđić u svojim nastupima spaja ono unutrašnje i ono spoljašnje, savršen sluh i osećaj za bitno, te sjajnu tehniku i eleganciju u nastupu. Sa velikim zadovoljstvom mu posvećujem ovaj oratorijum, kao moj najveći poduhvat do sada.
 
Repriza, 15. septembar u  03:09 i 11:09
broj komentara 0 pošalji komentar