Mitovi i legende: Muhamed u Meki

Posle Muhamedovog prelaska iz Meke u Medinu, broj muslimana se stalno povećavao. Prorok je sa 1.400 sledbenika 628. godine krenuo prema Meki da bi obavio hodočašće u svom hramu u Kabi.

Mekanski idolopoklonici bili su još uvek jaki da im to ne dopuste. Godinu dana posle toga, Muhamed i njegovi sledbenici, po sklopljenom ugovoru, krenuše opet. Tada su uspeli, ušli u Meku, ostali samo četiri dana, ali je taj događaj imao dalekosežne posledice po veru i vernike, jer su se mnoga arapska plemena odlučila da priđu novoj islamskoj veri.

Autor: Vladeta Janković

repriza, 22. januar u 00:35 i 08:35

broj komentara 0 pošalji komentar