Koncert Nataše Veljković, 1. deo

Snimak koncerta pijanistkinje Nataše Veljković i Simfonijskog orkestra Radio-Televizije Srbije (22. novembar 2012, Kolarčeva zadužbina). Dirigovao je Adrijan Liper, a na programu su bila dela Roberta Šumana (Koncert u a-molu za klavir i orkestar Opus 54) i Vilijama Voltona (Prva simfonija).

Šumanov Klavirski koncert u a-molu ne pripada tipu virtuoznog već simfonijskog koncerta, u kojem podjednak značaj imaju orkestarski i klavirski part. Taj nedostatak entuzijazma prema virtuozitetu Šumanu je zamerio Franc List, koji je ovo delo kratko i jetko opisao kao koncert za orkestar bez klavira. Danas je Klavirski koncert u a-molu jedan je od najpopularnijih koncerata za ovaj instrument.

repriza, 20. januar u 02:25 i10:25

broj komentara 0 pošalji komentar