Čitaj mi!

Filozofija i: Žan Pol Sartr

Dvadeseti vek i dva svetska rata pokrenula su brojna pitanja vezana za čovekovo postojanje, njegovu suštinu, opstanak i smisao. Posledice ratova donele su i nova poimanja u umetnosti, društvenim naukama i filozofiji.

Na evropskoj i svetskoj sceni, u filozofiji, psihologiji i sociologiji, pojavljuju se najznačajnija imena 20 veka. Serijal Filozofija i... i Obrazovno-naučni program , svake nedelje oko 13 i 30 sati, na drugom kanalu RTS-a, predstaviće najznačajnije mislioce prošlog veka: Karla Gustava Junga, Edmunda Huserla, Martina Hajdegera i Žan Pol Sartra.

Ovonedeljna emisija serijala Filozofija i... posvećena je francuskom filozofu Žan Pol Sartru. Rođen početkom dvadesetog veka u Parizu, u kojem će proživeti i dva svetska rata oblikovao je i svoju filozofsku misao koja je bila pod uticajem Martina Hajdegera, Imanuela Kanta i Hegela.

Osnivač je egzistencijalizma a svoju filozofiju i život posvetio je borbi za slobodu. Zalagao se za oslobađanje Alžira od francuskog kolonijalizma, borio se protiv Vijetnamskog rata, bio je blizak komunističkoj partiji i idejama a čuveno je njegovo angažovanje u protestima 1968. godine kada je i hapšen.

Njegova ljubav sa Simon de Bovaar, koja je takođe bila filozof, bila je inspiracija mnogima u svetskim intelektualnim krugovima. Ta stalna borba za slobodu, čovekovo ostvarivanje deo je mladalačkog shvatanja sveta te je i danas inspiracija mnogima. On sam želeo je da ga pamte po delima: Mučnina, Đavo i gospod Bog, Kritici dijalektičkog uma.

O životu i stvaralaštvu ovog istaknutog francuskog filozofa govori prof dr Milanko Govedarica.

Urednik i autor: Jasmina Vujnović Milošević