TV Feljton: Teatar na raskršću

U Nišu je od 11. do 19. marta prošle godine održano prvo izdanje festivala balkanskog kulturnog prostora "Teatar na raskršću".

Festival ima za cilj afirmaciju sličnosti i razlika kulturnog identiteta država i naroda koji žive na Balkanu, države Srbije i grada Niša kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva. Posvećen izazovima i perspektivama savremenog pozorišta "Teatar na raskršću" je usmeren na jačanje međunarodne kulturne razmene, promovisanje pozorišne umetnosti i stvaralaca, razmene ideja i pozorišnih praksi. Narodno pozorište Niš Narodno pozorište Niš

Festival je na sceni niškog Narodnog pozorišta predstavio ansamble iz osam zemalja, izvedeno je deset predstava, od čega osam takmičarskih, a pogledalo ih je oko 5.000 ljudi.

Olivera Milošević Olivera Milošević

Tokom festivala u Nišu je održana dvodnevna tribina na kojoj su učestvovali pozorišni stvaraoci, eminentni teatrolizi i pozorišni kritičari iz zemlje i regiona. Naslov tribine bio je "Teatri Balkana - Saradnja na raskršću". Razmatrane su mogućnosti saradnje u ovoj oblasti. Razmena predstava, prevođenje dramskih tekstova, planiranje zajedničkih produkcija, ideja o blakanskoj festivalskoj mreži, samo su neke od tih mogućnosti .

Platforma koju niški festival "Teatar na raskršću" nudi mogla bi da postane platforma za jedno šire promišljanje Balkana i kulture balkanskog prostora, mesto gde će se razmatrati različitosti i voditi dijalozi o saradnji.

Emisija prati tu ideju, predstavlja učesnike glavnog programa i uz veliki broj sagovornika razmatra temu balkanske kulturne saradnje.

Autor i urednik: Olivera Milošević
Snimatelj: Dragan Živanović
Montaža: Miroslav Nikolov
Realizacija: Marija Sredojević