Medijska mreža srpske dijaspore: Srpski ekran

Gost današnjeg „Srpskog ekrana" je Milan Rus, glumac, reditelj i direktor Srpskog pozorišta u Mađarskoj.

Milana Rusa odlično poznaje ublika koja predstave prati i na mađarskom jeziku, a jedan je od
dobitnika ovogodišnjeg visokog mađarskog državnog priznanja „Jasai Mari" za istaknuti doprinos na polju dramske umetnosti. Uz inserte iz njegovih čuvenih predstava, razgovaramo o glumi, pozorištu, umetnosti, životu...

Odgovorni urednik Snežana Milivojević

Urednik Medijske mreže srpske dijaspore mr Mirjana Raičević Tasić