Karolina Riječka

Za vreme rata Šeste koalicije u leto 1813. godine, britanski brodovi, kako bi onemogućili opstanak Napoleonovih trupa, se spremaju da bombarduju Rijeku, koja je tada pod francuskom vlašću. (1961)

Karolina želi da pomogne svom gradu i odlazi na admiralski brod, ali njen šarm ne može da postigne bilo kakav rezultat kod starog admirala. Nagovorivši svoga muža na trgovačku transakciju sa admiralom, Karolina ipak sprečava bombardovanje Rijeke.

Karolina Riječka
Karolina Riječka

Uloge: En Obri, Nikola Popović, Antun Nalis, Karlo Bulić...
Režija: Vladimir Pogačić