Medijska mreža srpske dijaspore: Srpski vidici u Rumuniji

Srpski vidici u Rumuniji predstavljaju vam razgovor o bliskoj ali još uvek malo istraženoj prošlosti sa istoričarem dr Miodragom Milinom povodom studije „Srbi u Rumuniji“, koja je pobudila interesovanje rumunskih istoričara i javnosti.

Dr Miodrag Milin je istoričar koji u svojim istraživačkim radovima obrađuje noviju istoriju: objavio je više knjiga o revoluciji i događajima iz 1989. godine, o rumunsko-jugoslovenskim odnosima, o deportaciji Srba u Baragan, a poslednjih godina istraživao i objavljivao podateke o Srbima u Rumuniji koji su bili politički gonjeni i o onima koji su sarađivali sa organima bezbednosti u komunističkom režimu.

Urednik emisije Miodrag Obradov

Urednik Medijske mreže srpske dijaspore mr Mirjana Raičević Tasić


broj komentara 0 pošalji komentar