Čitaj mi!

Fizika ta divna nauka

Osnovna škola "Hajduk Veljko" u Zaječaru prvi put je bila domaćin naučnom skupu fizičara na kojem su predavanja održali eminentni stručnjaci iz te oblasti.

Skupu su prisustvovali učenici čija je ljubav fizika i koji su na takmičenjima iz fizike ostvarili zapažene rezultate. Govorilo se o gravitacionim talasima, o struni i tonovima svemira, o oruđu napravljenom od svetlosti. Ideja je da svake godine bude organizovan naučni skup iz neke naučne oblasti, koji će okupiti veći broj vrsnih predavača. Želja im je da to budu skupovi koji bi zainteresovali i nastavnike i učenike.

Urednik: Tanja Čanić Mlađenović
Reditelj: Nenad Krkelić
Snimatelj: Ivica Milosavljević