Čitaj mi!

Tradicija i moderni talenat

"Tradicija je stvar koja se ne nasleđuje, a ako vam je potrebna, morate je steći velikim trudom", mislio je i pisao pesnik Tomas Stern Eliot.

Priča o odnosu tradicije i modernog je priča o prošlom i sadašnjem, priča o kontinuitetu i o civilizacijskom poretku. Taj odnos, često predstavljan kao odnos suprotnosti, zapravo je garant održanja kontinuiteta i civilizacijskih postignuća.

Novo izdanje emisije Čas anatomije postavlja pitanje: šta je u današnjem svetu moderno, postoji li postmodernost, šta je tradicionalno, kako se ispoljava tradicionalno u modernom a kako konzervativno u tradicionalnom?

Prosvetiteljstvo je donelo poverenje u čoveka, sa savremenim dobom i svim aktuelnim dešavanjima u globalnoj sferi ali i u lokalnim poljima, čini se da počinje era sumnje u čovekovu sposobnost održanja civilizacijskog poretka.

Kada za neke procese kažemo da su retrogradni, jesu li oni nužno konzervativni i kako razumeti ideju progresa ako se pravilno ne razume odnos tradicije i modernosti. Zašto se tradicija ne nasleđuje već se stvara.

O ovim pitanjima tokom emisije raspravljaće filozof i teoretičar književnosti Novica Milić i teolog Zoran Devrnja

Autorka i urednica: Marija Nenezić
Režija: Maja Mandić

 

Čas anatomije Čas anatomije

Autor:
RTS

Učitelji su i učenici, umetnici su i kritičari, akteri na kulturnoj sceni su istovremeno i analitičari te scene. [ detaljnije ]