Čitaj mi!

Socijalne veštine: Asertivnost

Koncept o asertivnom ponašanju počiva na verovanju da su naše želje i potrebe važne ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih.

Asertivno ponašanje je alternativa agresivnom ponašanju koje se bazira na verovanju da su naše želje i potrebe prioritetne u odnosu na potrebe drugih. Takođe, asertivnost je alternativa submisivnom ponašanju koje se bazira na pretpostavci da su naše želje i potrebe manje važne od želja i potreba drugih ljudi.

Asertivnost je ponašanje koje se uči. Ako niste imali dobre modele asertivnog ponašanja u porodici ili školi, znači da nikada niste imali prilike da ovu osobinu razvijete kod sebe.
Da bi bili asertivni potrebno je da na život gledate pozitivno i da imate doživljaj lične vrednosti (samopoštovanje i samopouzdanje). Potrebno je da vam budu jasna Vaša prava i Vaše odgovornosti. Ako ste kao dete bili preterano često kritikovani u porodici ili školi moguće je da sumnjate u svoju vrednost kao osobe i da imate negativni odnos prema životu.