Čitaj mi!

Na livadama Henri Mura

Na poslednjem festivalu Kratkog metra prikazano je i nekoliko filmova negdašnjeg snimatelja i autora Televizije Novi Sad ali i naše ondašnje Televizije Beograd - Slavuja Hadžića.

Za njega kažu da je pripadao onoj generaciji "zlatnog doba naše televizije" kada su entuzijazam i želja za stvaranjem uz naravno originalne ideje bili dovoljan razlog da nesmetano stvarate i otkrivate bez obzira na to gde bi se to u svetu moglo da desi.

Jedno od takvih mesta za snimatelja dokumentaristu Slavuja Hadžića bilo je i selo u kome je živeo i stvarao Henri Mur koji je te 1976. godine bio jedan od najpoznatjih vajara u SFRJ.

Moglo bi se i reći da je ova ekipa Televizije Novi Sad uzvratila posetu ovom slavnom vajaru čije su se skulpture našle pred našom publikom 20 godina ranije - krajem 1955. godine kada je njegova izložba na neki način značila i naše otvaranje prema zapadu i zapadnoj kulturi.

A sa koliko žara se tada radilo uz naravno podršku kuće najbolje govori to što je ovaj film, tačnije dokument - zapis koji vremenom samo dobija na važnosti i danas posle gotovo 50 godina zanimljiv za videti ne samo kao autentično svedočanstvo, već može da bude i polazna tačka za možda neko novo iščitavanje života i rada Henrija Mura. U svakom slučaju vredan televizijski zapis.

Scenario i režiju potpisao je Stevan Stanić a sve to vizualizovao čovek sa filmskom kamerom kome na ovaj način odajemo i mi svojevrstan omaž - Slavuj Hadžić