Čitaj mi!

Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Lepa reč i stručnost leče

Profesor dr Dino Tarabar je specijalista interne medicine, stručnjak za Kronovu bolest i zapaljenske procese u crevima. Bio je dugogodišnji lekar pukovnik u Vojnoj Medicinskoj Akademiji.

Priznat u svetu kao stručnjak i sa posebnim metodama lečenja postao je dostupan pacijentima sa velikom mukom. Srećem čoveka koji sa pacijentom zajednički gradi siguran put ka izlečenju.

Odličan psiholog, strpljiv, odmeren bez izliva oduševljenja on je lekar koji se danas u svemu što se događa retko sreće. U svim nastupima do sada govorio je o onome čime se bavi, a to su zapaljenski procesi u crevima, Kronova bolest.

Teški pacijenti koji ga traže u njemu nalaze saveznika koji razume bolest i razume pacijenta i za njega ima vremena.

Te osobine koje profesor Tarabar iskazuje u pristupu pacijentu su u neku ruku i psihologija lečenja koju primenjuje lekar koji pacijenta sluša i razume.

Dr Tarabar radi sa teškim pacijentima koji imaju specificne tegobe koje veoma utiču na njihov svakodnevni način života.

U tom lečenju ima dosta uspeha jer primenjuje inovativne metode i biološku terapiju.

Činjenica da je profesoru Tarabaru otvoreno posebno odelenje u bolnici "Dragiša Mišović" ukazuje na značaj prepoznavanja vrsnih stručnjaka koje treba poštovati, zadržati i ceniti.